درباره ما - شرکت خطير ماشين - KHATIR MACHINE

Go to content

Main menu:

درباره ما - شرکت خطير ماشين

معرفی شرکت خطير ماشيـن

 در سـال 1370 ثبت و تاسيس گـرديد. اين شـرکت هم اکنون به کمک دهها نيروی متخصص و تاميـن بيش از   2500متر مربع فضـای مناسب کارگـاهی و دفتری عـلاوه بر سـاخت اره های نواری در زمينه های ديگر نيز محصولات متنوعی در حال توليد دارد که شامل :انواع ماشين های تراش CNC پنکه های صنعتـی تا قطر 8 متر به منظور استفاده در اماکنـی با ارتفاع سقف تا 51 متر کنترلرهای صنعتی و انواع بردهای الکترونيکی و ... تـوليدات صنعتـی اين شرکت تاکنـون موفـق به دريافـت چندين گواهـی ثبـت اختـراع محصول، تاييديه ها و تقديرنامه های مرتبط با کيفيت محصـول از سازمانـها و ارگانـهای معظم کشور شامل سازمـان پژوهشهای علمـی و صنعتـی ايران، پارس خـودرو ، صنـايع دفاع، شرکت مرتب و ... به همـراه گواهينـامه مديريت سيستم کيفيت سـری ISO9000 CE و EEC و تعهد اين شرکت به ارائه محصولات کيفی با قيمت مناسب، آن را به رقيب جدی توليدکنندگان خارجـی تبديل نموده و صـادرات بخشی از محصـولات شرکت، اين مجموعه را در زمره توليدکنندگان جهـانی قرار داده است.     

011  3225 9357 - 8
 
1394 - KHATIR MACHINE
Back to content | Back to main menu